Katalog Stron

nanolash
ARKIN materiały budowlane Radom

Geowłókniny to płaskie geosyntetyki, wykonane z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w wyniku igłowania (lub przeszywania) i/lub termicznie w wyniku zgrzewania.

Geowłóknina stanowi warstwę separacyjną pomiędzy różnymi materiałami konstrukcji budowlanych i pomiędzy gruntami lub kruszywem o różnym uziarnieniu, warstwę podkładową stabilizującą grunt pod geosiatkami, georusztami czy teokratami przy budowie wzmocnionych nasypów oraz skarp.

Parametry geowłóknin są zróżnicowane oraz należy je dobierać w zależności od zastosowania oraz funkcji, których spełnienia oczekuje się przy konkretnym wykorzystaniu.

Folia ta przeznaczona jest do tworzenia warstw przeciwwilgociowych pod podłogi, wylewki i posadzki. Dzięki swoim racjom oraz dużemu wyborowi szerokości folie te można podawać we wszystkich możliwych pracach remontowo-budowlanych jako warstwę ochronną przed kurzem, wilgocią oraz wiatrem. Zabezpiecza również konstrukcje podłogowe przed zawilgoceniem izolacji akustycznej i termicznej.

ARKIN materiały budowlane Radom

Folia jest do wykonania warstwy paroizolacyjnej pod podłogi, posadzki, wylewki itp., pokładu poślizgowego na nawierzchni tarasów, warstwy ochronnej zabezpieczającej przed zawilgoceniem, prowizorycznych zabezpieczeń połaci dachowych, osłon elewacyjnych oraz stolarki okiennej w ciągu robót wykończeniowych, czasowych przenośnych osłon stanowisk pracy i materiałów budowlanych.

Folia ochronna przeznaczona jest do osłony elementów budynku podczas prac budowlanych oraz wykończeniowych. Sprawdza się też jako zabezpieczenie materiałów mających zastosowanie w budownictwie i wykopów przed warunkami pogodowymi.

Arkin, materiały budowlane radom, skład budowlany radom, ARKIN materiały budowlane Radom
  • Ocena: 5.5/10 (2 głosów)